produkcja kontraktowa

polskie wytwórnie Bausch Health

Jesteśmy dumni z naszych kluczowych inwestycji w Europie. Wytwórnie specjalizują się w różnych obszarach, by móc zaspokoić wszelkie potrzeby klientów. Twoje produkty są w dobrych rękach.